Wij vinden het erg belangrijk dat de ouders weten wat er leeft binnen onze school. We zijn dan ook een voorstander van een open communicatie waar het gaat om de kinderen, maar ook waar het gaat om de organisatie van de school.

In de eerste weken van het schooljaar organiseren wij de informatieavonden voor ouders. De leerkrachten vertellen dan hoe het in de groep toegaat en wat er dat schooljaar allemaal aan de orde komt. U krijgt inzicht in het programma en de werkwijze, het lesrooster, de methodes en de gang van zaken. 

De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen twee keer per jaar, na de Cito- toetsperiodes een rapport mee naar huis (in februari en juli). Naar aanleiding van het rapport vindt er een gesprek plaats tussen ouders en leerkracht. In oktober/november zijn er gesprekken rondom de sociaal-emotionele ontwikkeling en  het welbevinden van het kind op school. Wij vragen u voorafgaand hieraan een vragenformulier over uw kind in te vullen. De kinderen in groep 1 krijgen een verslag of rapport mee afhankelijk van het moment van instroom. Ouders van deze kinderen kunnen zich tijdens de gespreksavonden wel aanmelden voor een gesprek. Wij vinden de mening van de kinderen ook heel waardevol en vragen aan hen of ze voor zichzelf ook een rapport in willen vullen. U treft dat bij het rapport aan.

Wij vinden het belangrijk dat u goed op de hoogte blijft van de gang van zaken op school. Daarom geven we naast deze schoolgids regelmatig een nieuwsbrief uit, met allerlei schoolmededelingen en nieuws van medezeggenschapsraad of ouderraad. Wij versturen de nieuwsbrief en overige post vanuit school digitaal. 

 

Agenda

Vrijdagmiddag 7 juli 12.00 uur – start zomervakantie

Maandag 21 augustus – start nieuw schooljaar

woensdag 30 augustus – informatieavond voor groep 3 en groep 8. Informatie over de aanvangstijd volgt nog.

dinsdag 5 september – groep 1 t/m 8 - ontmoetmomenten van 15.10 – 16.10 uur

donderdag 7 september – groep 1 t/m 8 - ontmoetmomenten van 15.10 – 16.10 uur

woensdag 27 september – informatieavond over Rots en Water

woensdag 4 oktober – woensdag 11 oktober – Kinderboekenweek

woensdag 11 oktober – Paardenmarkt – de kinderen zijn vrij

Maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober – Herfstvakantie