Vakanties en vrije dagen schooljaar 2017-2018

Paardenmarkt  woensdag 11 oktober 2017

Herfstvakantie ma 16 t/m vrij 20 oktober 2017                                               

Kerstvakantie    ma 25 december 2017 t/m vrij 5 januari 2018                    

Studiedag vrijdag 23 februari 2018

Voorjaarsvakantie ma 26 februari t/m vrij 2 maart 2018                                               

Goede Vrijdag + Pasen 30 maart t/m 2 april 2018

Meivakantie (w.o. Koningsdag) ma 23 april t/m vrij 4 mei 2018                                                      

Hemelvaartsvakantie do 10 t/m vrij 11 mei 2018                                                            

2e Pinksterdag maandag 21 mei 2018    

Studiedag woensdag 20 juni 2018                                           

Zomervakantie ma 16 juli t/m vrij 24 augustus 2018                                                         

 

Beleid extra verlof

Steeds meer ouders willen buiten de normale schoolvakanties op reis gaan. U zult begrijpen dat dit voor de school veel problemen oplevert. Wij werken met een leerprogramma dat gebaseerd is op het aantal dagen, dat een leerling normaal op school doorbrengt. Bovendien is ieder kind van 5 jaar leerplichtig en men overtreedt de leerplichtwet wanneer men een kind van school houdt zonder toestemming.

In principe wordt buiten de vastgestelde vakanties geen verlof toegekend. De leerplichtwet kent een beperkt aantal redenen op grond waarvan ouders vrijstelling voor hun kind(eren) kunnen aanvragen. Deze zijn:

  • Extra vakantieverlof
  • Gewichtige omstandigheden
  • Vervulling van plichten wegens godsdienst - of levensovertuiging.


Aanvragen van een verzoek tot extra vakantieverlof kan alleen indien:

  • uw werkgever u geen vakantie kan geven tijdens de schoolvakanties van uw kind(eren).
  • de aard van uw beroep geen vakantie toelaat tijdens de schoolvakanties.


U kunt van deze regeling maar één keer per schooljaar gebruik maken. Dit betekent dat extra vrije dagen voor een lang weekend, een tweede vakantie (wintersport) of een langdurig bezoek aan familie in het buitenland géén redenen zijn om vrijstelling te vragen, respectievelijk te verlenen. Neem altijd vooraf contact op met de directeur en vraag deze naar de benodigde informatie. Dit om teleurstellingen te voorkomen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.leerplicht.net.

Agenda

Woensdag 20 juni – Plandag – de kinderen zijn vrij
Vrijdag 29 juni – Rapport 2
Week 27 – Rapportgesprekken
Woensdag 4 juli – Juffendag
Vrijdag 6 juli – Koffiemomentje
Maandag 9 juli – Doorschuifmiddag
Dinsdag 10 juli – Afscheid en laatste schooldag groep 8
Vrijdag 13 juli – 12.00 uur: start zomervakantie
Maandag 27 augustus – Start nieuw schooljaar