Nieuws

Vanaf dit schooljaar is het mogelijk om op de Wiekslag gebruik te maken van het aanbod van Homi Teaching. Homi teaching biedt ondersteuning voor leerlingen van basisonderwijs en aan middelbare scholieren om hun schoolprestaties op het gewenste niveau te houden of te krijgen. Zij bieden huiswerkbegeleiding, bijlessen en remedial teaching aan.  

Voor meer informatie:

www.homiteaching.nl. 

Goed voorbereid zijn voordat je naar de brugklas gaat? Of juist de eerste weken na de vakantie wat begeleiding bij hoe je je huiswerk op de middelbare school moet aanpakken? Homi Teaching biedt cursussen aan die leerlingen daarbij kunnen helpen én meer. In bijgaande flyer staat alle informatie hierover en na de zomer is Homi Teaching te vinden in het schoolgebouw van de Wiekslag.

http://www.meestervos.nl/images/flyerhomi1.pdf

http://www.meestervos.nl/images/schoolgids1617.pdf

Vakantierooster 2016-2017

Voor de jaarkalender verwijzen wij u naar www.digiduif.nl.

Agenda

Vrijdagmiddag 7 juli 12.00 uur – start zomervakantie

Maandag 21 augustus – start nieuw schooljaar

woensdag 30 augustus – informatieavond voor groep 3 en groep 8. Informatie over de aanvangstijd volgt nog.

dinsdag 5 september – groep 1 t/m 8 - ontmoetmomenten van 15.10 – 16.10 uur

donderdag 7 september – groep 1 t/m 8 - ontmoetmomenten van 15.10 – 16.10 uur

woensdag 27 september – informatieavond over Rots en Water

woensdag 4 oktober – woensdag 11 oktober – Kinderboekenweek

woensdag 11 oktober – Paardenmarkt – de kinderen zijn vrij

Maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober – Herfstvakantie