De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard / Vijfheerenlanden, bestuurt het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Giessenlanden, Graafstroom, Leerdam, Liesveld, Lingewaal, Nieuw-Lekkerland, Vianen en Zederik. Deze stichting wil de afzonderlijke krachten van de scholen bundelen om zo een extra bijdrage te leveren aan het onderwijs op de scholen.

Samen staan de scholen sterk voor openbaar basisonderwijs, dat voor ieder kind toegankelijk is. Door onze diversiteit en kwaliteit willen we de kinderen voorbereiden op een maatschappij waarin we te maken hebben met veelzijdige meningen, waarden en gebruiken.

O2A5
Dam 1
4241 BL Arkel
Telefoon: 0183 56 66 90
E-mail: info@o2a5.nl

www.o2a5.nl

 

Directie:

Het nieuwe schooljaar is gestart met een andere organisatievorm, wat betreft de directie, dan hiervoor. 

Obs Meester Vos hoort bij het cluster van scholen Vianen-Zederik. Het zijn 6 scholen die geleid worden door 4 directeuren.  Dat zijn Frank Balk (Clusterdirecteur ViaRik), Wil Pierhagen (Clusterdirecteur), Ben Kennedie (Clusterdirecteur) en Liane Tillema (Clusterdirecteur). Deze 4 directeuren  besturen de scholen vanuit hun gezamenlijke verantwoording. Zij zetten hun professionaliteit zoveel mogelijk in om voor alle scholen goed onderwijs te verzorgen. 

Voor de dagelijkse gang van zaken zullen vragen van ouders rondom allerlei zaken die hun gezin/kind(eren) betreffen worden opgepakt door een lid van het team. Op obs Meester Vos is dat Anthonette van Putten. Zij zal, in overleg met de clusterdirectie en team,  besluiten kunnen nemen. 

Vanuit de clusterdirectie is voor onze school het aanspreekpunt voor het team, de MR en GMR en voor grote zaken of bijzondere problemen: Ben Kennedie. 

Email:         
directeur@meestervos.nl
 

 

Frank Balk, cluster-                   Wil Pierhagen                            Ben Kennedie                          Liane Tillema                         

directeur ViaRik                         clusterdirecteur                        clusterdirecteur                      clusterdirecteur

     

 

Agenda

Vrijdagmiddag 7 juli 12.00 uur – start zomervakantie

Maandag 21 augustus – start nieuw schooljaar

woensdag 30 augustus – informatieavond voor groep 3 en groep 8. Informatie over de aanvangstijd volgt nog.

dinsdag 5 september – groep 1 t/m 8 - ontmoetmomenten van 15.10 – 16.10 uur

donderdag 7 september – groep 1 t/m 8 - ontmoetmomenten van 15.10 – 16.10 uur

woensdag 27 september – informatieavond over Rots en Water

woensdag 4 oktober – woensdag 11 oktober – Kinderboekenweek

woensdag 11 oktober – Paardenmarkt – de kinderen zijn vrij

Maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober – Herfstvakantie