Op onze school zijn erg veel boeken, verdeeld over diverse bibliotheken:

  • Voorleesboeken  voor groep 1-2-3,
  • Niveauleesboeken
  • Leesboeken boven niveau 6, op leeftijdscode 6-8, 9-10, 11-12 jaar
  • Boeken voor jonge kinderen met een hoog leesniveau,
  • Boeken voor kinderen over problemen (ziekte, echtscheiding etc.)
  • Leerkrachtenbibliotheek


Wij zijn erg trots op onze nieuwe centrale bibliotheek in de hal van onze school. Daar zijn alle leesboeken van de school verzameld. Er is vele jaren gewerkt aan de digitalisering van alle boeken. Inmiddels is dat gereed en lenen we digitaal uit. Een actieve groep ouders onderhoudt het geheel.

De uitleen van voorlees- en leesboeken uit de schoolbibliotheek vindt op maandagmiddag van 14.00 - 15.00 u. plaats, door onze eigen vrijwilligers. De uitleen van voorleesboeken voor kinderen van groep 1 en 2 vindt plaats op woensdagochtend, tijdens de lestijd. Alle kinderen hebben een pasje en mogen daarmee boeken lenen. De boeken van school mogen niet mee naar huis; ze zijn om in de klas te lezen.

Sinds januari 2010 is in de school een uitleenpunt geopend van de bibliotheek Vianen, dit is in plaats gekomen van de opgeheven bibliobus.Hierin bevindt zich een collectie kinderboeken die 2 keer per jaar gewisseld wordt. Deze boeken staan in de hal van de school en zijn bedoeld voor alle kinderen tot 12 jaar die lid zijn van de bibliotheek. Ook voor peuters zijn er boeken beschikbaar. De uitleen vindt alleen plaats op vertoon van een lidmaatschapspas van de bibliotheek Vianen. Alle kinderen kunnen een gratis pas aanvragen.

Op maandag 14.00 u. -15.00 u is een medewerker van de bibliotheek aanwezig om de boeken uit te lenen, voor onze school is dat mevr. Inge Janssen. De boeken uit de "bibliotheek Vianen" zijn bedoeld om mee naar huis te nemen om daar te worden voorgelezen of om het lezen mee te oefenen.

Agenda

week 46 t/m week 16 – EU Schoolfruit: elke woensdag, donderdag en vrijdag. 

vrijdag 1 december – Koffiemoment – 8.30 – 9.15 uur

dinsdag 5 december – Sinterklaas

donderdag 21 december – Kerstdiner (informatie volgt)

maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari – Kerstvakantie

maandag 8 januari – Koffiemoment – 8.30 – 9.15 uur