Het gaat goed met MAXklas, het hoogbegaafdenonderwijs dat dit schooljaar in ons cluster is gestart. Daarom is er de wens en de verwachting volgend schooljaar met een tweede groep te kunnen starten. Geïnteresseerde ouders kunnen woensdag 1 november van 9 tot 10 uur een kijkje nemen in MAXklas en vragen stellen aan de directie. Aanmelden hiervoor kan via maxklas@o2a5.nl. In het Kontakt is weer een mooi artikel te lezen over MAXklas. Klik op de link hieronder voor het artikel. 

 

 

 

 

 

Beste ouders,

Binnen onze stichting O2A5 is veel aandacht voor het bieden van passend onderwijs voor alle kinderen. Om deze reden starten we binnen het cluster Vianen-Zederik komend schooljaar met een fulltime klas voor hoogbegaafde kinderen. Deze klas zal ondergebracht worden in De Wiekslag in Vianen.

Met dit initiatief willen wij tegemoet komen aan de specifieke onderwijsbehoefte van deze groep kinderen en ook hen de mogelijkheid bieden met gelijkgestemden om te gaan. Er is een officiële diagnose nodig om voor deze klas in aanmerking te komen.

Op de informatieavond hebben we meer dan 30 geïnteresseerde ouders mogen ontvangen op de informatieavond van MAXklas. We zijn blij met de feedback die we hebben ontvangen op het initiatief en de manier waarop wij het onderwijs van MAXklas vorm gaan geven. Er staan inmiddels veel afspraken gepland voor een vervolggesprek of om direct de aannameprocedure te starten. 

Tijdens de informatieavond hebben ook de leerkrachten van MAXklas zich gepresenteerd: Marije Ruben en Marjolijn Boer. Beiden zijn zeer ervaren in het coachen van/lesgeven aan hoogbegaafde kinderen en we zijn bijzonder blij dat wij hen voor MAXklas aan hebben kunnen nemen. 

Op vrijdag 2 juni van 09.00 - 10.30 uur is er een moment gepland waarop kinderen kennis kunnen maken met MAXklas. Zij krijgen dan een rondleiding op de school, maken kennis met de leerkrachten en volgen een proefles. Op deze manier kunt u als ouder uw kind(eren) actief betrekken bij de eventuele overstap naar MAXklas. Als ouder(s) bent u in de tussentijd welkom voor een rondleiding op de school, met andere ouders van gedachten te wisselen en eventuele vragen te stellen. U dient zich wel aan te melden voor dit kennismakingsmoment. Dit kan door een mail te sturen naar maxklas@02a5.nl.


Hartelijke groet,

Namens de clusterdirectie Vianen-Zederik,

Frank Balk

Clusterdirecteur

Agenda

week 46 t/m week 16 – EU Schoolfruit: elke woensdag, donderdag en vrijdag. 

vrijdag 1 december – Koffiemoment – 8.30 – 9.15 uur

dinsdag 5 december – Sinterklaas

donderdag 21 december – Kerstdiner (informatie volgt)

maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari – Kerstvakantie

maandag 8 januari – Koffiemoment – 8.30 – 9.15 uur