Protocol groep 1-2-3 en Protocol groep 4 - 8

Wie ?

Erna van Alphen
Angela Liefhebber
Lucretia Olsman
Annelies de Groot
Esther van Genderen
en Petra Groeneveld
vormen samen het team, dat ervoor zorgt dat het overblijven ook dit schooljaar weer goed zal verlopen. Erna (moeder van Jesper in groep 8) en Angela zijn het aanspreekpunt van dit team.

Wat doen de kinderen tijdens het overblijf ?

De kinderen van groep 1, 2 en 3 worden opgehaald in de klas door een overblijfouder, waar ze door de leerkracht alvast opdracht gekregen hebben om hun handen te wassen in de klas. De overblijfouder checkt of dit gebeurd is, als zij ze haalt en neemt de kinderen mee naar overblijflokaal 1. Daar zijn 2 ouders aanwezig.
De kinderen van groep 4 t/m 8 komen zelf naar overblijflokaal 2. Ook bij hen wordt door de leerkracht aangegeven dat ze eerst hun handen moeten wassen. We gaan zitten en wachten met eten tot iedereen zit. Dan wordt er een moment stilte gevraagd en kunnen kinderen, die dat willen, even bidden. We blijven zitten met elkaar, ook al is je brood op, tot 12.15 u. en wordt er opnieuw een moment stilte gevraagd. Daarna kan er worden gespeeld, bij mooi weer buiten. Ook bij het overblijven van groep 4 t/m 8 zijn steeds 2 ouders aanwezig.

Kinderen die klaar zijn gaan naar buiten en voor de jongsten wordt, als het regenachtig weer is of koud, in overblijflokaal 1 een activiteit aangeboden, zoals voorlezen of samen een spel doen. We streven ernaar dat alle kinderen minimaal 20-30 minuten buiten spelen. Als het weer erg slecht is blijven ook de oudere kinderen binnen en mogen een spel spelen in een van de genoemde ruimtes of film kijken in een lokaal. De hekken op beide pleinen gaan dicht en gaan pas om 12.50 u. weer open voor kinderen (en ouders), die thuis hebben gegeten. Vanaf 12.50 uur is er tot 12:55 uur pleintoezicht door een leerkracht.

Vanaf 12.50 u. gaan de kinderen van gr. 5 t/m 8 naar het “grote” plein. Het voetballen stopt op dat moment. De kinderen van groep 1 t/m 4 worden door de overblijfouder naar hun klas gebracht.

Waar ?

De kinderen van groep 4 t/m 8 blijven over in overblijflokaal 2 en de kinderen van groep 1 t/m 3 in overblijflokaal 1. De koelkast waar het eten van de kinderen die overblijven ’s morgens in gelegd kan worden, bevindt zich in de kleuterhal. 

Wanneer ?

Op maandag, dinsdag en donderdag, vrijdag (alleen groep 5 t/m 8) van 12.00-12.50 u. o.l.v. overblijfouders.

Hoe ?

Leerlingen van groep 8 zorgen elke dag voor een goed ingevulde overblijflijst. Zij gaan ’s morgens de klassen rond en noteren de overblijvers nauwkeurig op de lijst. Met deze lijst controleren de overblijfouders de aanwezige kinderen.

Er komen nu standaard 3 overblijfouders, zodat de grote kinderen in overblijflokaal 2 kunnen eten en de kinderen van groep 1, 2 en 3 in overblijflokaal 1. Na het eten is er dan een ouder beschikbaar om bv. bij de jongsten een activiteit aan te bieden, de ander kan buiten toezicht houden en overblijfouder 3 houdt de administratie bij. Dit laatste rouleert, zodat uiteindelijk alle overblijfouders de administratie kunnen bijhouden. 


Geef uw kind in de broodtrommel mee, wat het thuis ook zou eten ! Doe er bij voorkeur geen snoep er in. Er wordt zoveel mogelijk in de gaten gehouden of uw kind ook echt alles op heeft. Wilt u ervoor zorgen dat de naam van het kind op het lunchpakket staat.

De kosten voor het overblijven zijn €16,00 voor een “tienrittenkaart”. Hierop wordt vermeld wanneer het kind is overgebleven en of er betaald is. Per keer zijn de kosten €2,00 per kind. Vanaf 1 oktober 2016 mogen we op school geen kasgeld meer hebben. Dat betekent dat alle overblijfkaarten betaald gaan worden middels een factuur. Maandelijks gaat u een factuur ontvangen, per mail. De factuur wordt u toegestuurd door de administratrice van onze school, Natascha van Elburg. Er zijn alleen 10-ritten kaarten te koop. Wanneer uw zoon/dochter slechts zelden overblijft, moet u toch een (10-ritten)kaart kopen. Als die na groep 8 nog niet vol is, wordt het restant gecrediteerd.

 

Agenda

week 46 t/m week 16 – EU Schoolfruit: elke woensdag, donderdag en vrijdag. 

week 47  – Voortgangsgesprekken. De inschrijving is gestart op maandag 13 november en sluit op vrijdag 17 november

vrijdag 1 december – Koffiemoment – 8.30 – 9.15 uur

dinsdag 5 december – Sinterklaas

donderdag 21 december – Kerstdiner (informatie volgt)

maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari – Kerstvakantie

maandag 8 januari – Koffiemoment – 8.30 – 9.15 uur