Bestuur en directie

Bestuur en directie

Obs Meester Vos valt onder het bestuur van O2A5, de stichting voor Openbaar primair Onderwijs in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. O2A5 biedt in deze regio op 25 scholen openbaar onderwijs aan. Op een openbare school is iedereen welkom. Uw eigen maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond hoort bij u en bij ons mag u zijn wie u bent.

De scholen zijn geografisch verdeeld over vijf onderwijsteams met een eigen clusterdirectie. Iedere school heeft een eigen identiteit en werkt vanuit het strategisch beleid van O2A5: een professioneel team van leerkrachten heet ieder kind welkom op school. We brengen alle kinderen, elk met hun eigen achtergrond, samen en creëren een veilige omgeving waar ze de ruimte vinden om met elkaar te leren en te doen, waarbij we actief verbinding maken met onze omgeving en de maatschappij.

College van bestuur

De dagelijkse leiding van O2A5 is in handen van de directeur-bestuurder, de heer A.J.M. van der Lee. Hij is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen onze scholen. Het is zijn belangrijkste opdracht het openbare karakter van het onderwijs te borgen, de financiën te beheren en de onderwijskwaliteit te bewaken en te ontwikkelen. Zijn werk wordt gevolgd door de raad van toezicht, die bestaat uit 5 externe leden. Zij zien toe op de kwaliteit en het handelen van het college van bestuur. De raad fungeert daarnaast als werkgever en sparringpartner van het bestuur.

Inspectierapport

Niet alleen scholen, ook het bestuur wordt periodiek gecontroleerd door de Onderwijsinspectie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. In 2019 heeft de inspectie O2A5 beoordeeld. Dat leidde tot een positief rapport met complimenten over onze eigen interne controle op de onderwijskwaliteit op al onze scholen.

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard / Vijfheerenlanden, bestuurt het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Giessenlanden, Graafstroom, Leerdam, Liesveld, Lingewaal, Nieuw-Lekkerland, Vianen en Zederik. Deze stichting wil de afzonderlijke krachten van de scholen bundelen om zo een extra bijdrage te leveren aan het onderwijs op de scholen.

Samen staan de scholen sterk voor openbaar basisonderwijs, dat voor ieder kind toegankelijk is. Door onze diversiteit en kwaliteit willen we de kinderen voorbereiden op een maatschappij waarin we te maken hebben met veelzijdige meningen, waarden en gebruiken.

O2A5
Dam 1
4241 BL Arkel
Telefoon: 0183 56 66 90
E-mail: info@o2a5.nl

www.o2a5.nl

 

Directie:

Obs Meester Vos hoort bij het cluster van scholen Vianen-Zederik. Het zijn 6 scholen die geleid worden door 3 directeuren.  Dat zijn Frank Balk,  Liane Tillema en Denice Hopkoper . Deze 3 directeuren  besturen de scholen vanuit hun gezamenlijke verantwoording. Zij zetten hun professionaliteit zoveel mogelijk in om voor allescholen goed onderwijs te verzorgen.

Voor de dagelijkse gang van zaken zullen vragen van ouders rondom allerlei zaken die hun gezin/kind(eren) betreffen worden opgepakt door een lid van het team. Op obs Meester Vos is dat Anthonette van Putten. Zij zal, in overleg met de clusterdirectie en team, besluiten kunnen nemen.

Vanuit de clusterdirectie is voor onze school het aanspreekpunt voor het team, de MR en GMR en voor grote zaken of bijzondere problemen: Frank Balk.

Email:
meestervos@o2a5.nl

Frank Balk

Clusterdirecteur ViaRik

Liane Tillema

Clusterdirectuer ViaRik

Denice Hopkoper

Clusterdirecteur