Hoogbegaafden-onderwijs

Hoogbegaafden-onderwijs

Beste ouders,

Binnen onze stichting O2A5 is veel aandacht voor het bieden van passend onderwijs voor alle kinderen. Om deze reden zijn we binnen het cluster Vianen-Zederik in het schooljaar 2017-2018 gestart met een fulltime klas voor hoogbegaafde kinderen. Deze klas is ondergebracht in IKC Werelds in Vianen. In het schooljaar 2019-2020 wordt er gestart met een 2e MAXklas.

Met dit initiatief komen wij tegemoet aan de specifieke onderwijsbehoefte van deze groep kinderen en bieden hen de mogelijkheid met gelijkgestemden om te gaan. Er is een officiële diagnose nodig om voor deze klas in aanmerking te komen.

De leerkrachten van de MAXklas zijn zeer ervaren in het coachen van/lesgeven aan hoogbegaafde kinderen.

Om uw kind aan te melden voor de MAXklas, kan dit door een mail te sturen naar maxklas@02a5.nl.

Hartelijke groet,

Namens de clusterdirectie Vianen-Zederik,

Frank Balk

Clusterdirecteur