Onze Visie

Samen op weg, verantwoordelijk en zelfstandig met respect voor elkaar.

Lees meer >

Jaarplanning

Voor de kalender van schooljaar 2018-2019 verwijzen wij u naar Social Schools.

Schoolgids

Bekijk onze schoolgids 2018-2019.

 

WELKOM BIJ MEESTER VOS

Op deze site vindt u allerlei informatie over ons onderwijs.Enkele trefwoorden: zelfstandig werken, samenwerken en verantwoordelijkheid. We werken opbrengstgericht met aandacht voor het kind waar het even niet zo goed mee gaat, maar ook met aandacht voor de excellente leerling in onze plusarrangementen. Nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens langs voor meer informatie en een rondleiding. Wij wensen u veel plezier tijdens uw bezoek. 

 

 

Stichting O2A5

obs Meester Vos Maakt deel uit van stichting O2A5.

O2A5

Meer informatie over onze school:

Hoef en Haag

Hoef en Haag is al flink aan het groeien.

OBS Meester Vos gaat naar locatie De Brink in Hoef en Haag verhuizen. De datum is nog niet bekend.

Update Hoef & Haag

Woensdag 3 april, waren we aanwezig bij de architectenselectie voor de school op De Brink in Hoef en Haag. Het was een interessante middag waarbij vier bureaus zich hebben gepresenteerd. Binnenkort zal men tot een definitieve keuze komen.

Donderdag 4 april werd vanuit de gemeente een informatieavond georganiseerd, genoemd het Vijfheerenlandenplein. Een avond waarop de raadsleden over allerlei onderwerpen geïnformeerd kunnen worden en mensen vragen kunnen stellen. Deze avonden zijn openbaar. Wij waren hier met het bestuur, de directie en een aantal teamleden aanwezig en willen naar aanleiding hiervan u op de hoogte brengen.

Er wordt onderzocht of het mogelijk is om vanaf augustus 2019 voor elke nieuwe school een noodlokaal te plaatsen op het terrein van onze school. Dit zou betekenen een lokaal voor basisschool Leef, Het Avontuur en Het Talent. Ook is er een lokaal voor de SKV. Deze 4 lokalen zouden mogelijk op ons kleuterplein geplaatst kunnen worden.

Dit is een tijdelijke oplossing. Er wordt gezocht naar een geschikte locatie voor 12/14 noodlokalen voor een lange periode (semipermanent). De mogelijkheid om het weiland naast onze school hiervoor te gaan gebruiken wordt nu verder onderzocht.

We zijn samen met Fluenta begonnen met het realiseren van de school op De Brink. De optie voor een tweede permanente locatie op het kasteelterrein ligt vast in een raadsbesluit. De mogelijkheid om in Hagestein op de plaats van onze school een nieuwe school te bouwen wordt nu serieus overwogen en onderzocht.

Naar alle waarschijnlijkheid worden op de raadsvergadering van 13 juni besluiten genomen over deze vraagstukken.

We houden u op de hoogte van mogelijke nieuwe informatie en ontwikkelingen.

IPads

Zoals u inmiddels weet maken we op onze school  al enige tijd gebruik van iPads – met ondersteuningsservice* in het onderwijs. Naast het gebruik van de boeken, zien we de iPad als een belangrijke ondersteuning om leerlingen op een goede en eigentijdse manier te laten leren.

Lees hier verder voor meer informatie.

 

 

Agenda

vrijdag 19 april t/m zondag 5 mei: vakantie

woensdag 8 t/m vrijdag 10 mei: kamp groep 8

donderdag 9 mei: informatieavond scholen Hoef en Haag

vrijdag 24 mei: meimarkt 16:30-19:30 uur

maandag 27 mei: schoolfotograaf

dinsdag 28 mei: groep 1/2 activiteit Kunst Centraal in speellokaal

woensdag 29 mei: juffendag

donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag - de kinderen zijn vrij

vrijdag 31 mei: vrij