Protocol groep 1-2-3 en Protocol groep 4 - 8

Wie ?

Erna van Alphen, Angela Liefhebber, Lucretia Olsman, Esther van Genderen, Johanny Kers, Ilse de Greef en Nicole Braham vormen samen met de medewerker van Stichting Kinderopvang, Laura Swan, het team, dat ervoor zorgt dat het overblijven ook dit schooljaar weer goed zal verlopen. Laura is het aanspreekpunt van dit team.

Wat doen de kinderen tijdens het overblijf ?

De kinderen van groep 1, 2 en 3 worden opgehaald in de klas door een overblijfouder, waar ze door de leerkracht alvast opdracht gekregen hebben om hun handen te wassen in de klas. De overblijfouder checkt of dit gebeurd is, als zij ze haalt en neemt de kinderen mee naar de kleuterhal. Daar zijn 2 ouders aanwezig.
De kinderen van groep 4 t/m 8 komen zelf naar de hal. Ook bij hen wordt door de leerkracht aangegeven dat ze eerst hun handen moeten wassen. We gaan zitten en wachten met eten tot iedereen zit. Dan wordt er een moment stilte gevraagd en kunnen kinderen, die dat willen, even bidden. We blijven zitten met elkaar, ook al is je brood op, tot 12.15 u. en wordt er opnieuw een moment stilte gevraagd. Daarna kan er worden gespeeld, bij mooi weer buiten. Ook bij het overblijven van groep 4 t/m 8 zijn steeds 2 ouders aanwezig.

Kinderen die klaar zijn gaan naar buiten en voor de jongsten wordt, als het regenachtig weer is of koud, in de kleuterhal een activiteit aangeboden, zoals voorlezen of samen een spel doen. We streven ernaar dat alle kinderen minimaal 20-30 minuten buiten spelen. Als het weer erg slecht is blijven ook de oudere kinderen binnen en mogen een spel spelen in een van de genoemde ruimtes of film kijken in een lokaal. De hekken op beide pleinen gaan dicht en gaan pas om 12.50 u. weer open voor kinderen (en ouders), die thuis hebben gegeten. Vanaf 12.50 uur is er tot 12:55 uur pleintoezicht door een leerkracht.

Vanaf 12.50 u. gaan de kinderen van gr. 5 t/m 8 naar het “grote” plein. Het voetballen stopt op dat moment. De kinderen van groep 1 t/m 4 worden door de overblijfouder naar hun klas gebracht.

Waar ?

De kinderen van groep 4 t/m 8 blijven over in de hal en de kinderen van groep 1 t/m 3 in de kleuterhal. De koelkast waar het eten van de kinderen die overblijven ’s morgens in gelegd kan worden, bevindt zich in de kleuterhal. 

Wanneer ?

Op maandag, dinsdag en donderdag, vrijdag (alleen groep 5 t/m 8) van 12.00-12.50 u. o.l.v. overblijfouders.

Hoe ?

Leerlingen van groep 8 zorgen elke dag voor een goed ingevulde overblijflijst. Zij gaan ’s morgens de klassen rond en noteren de overblijvers nauwkeurig op de lijst. Met deze lijst controleren de overblijfouders de aanwezige kinderen.

Er zijn standaard 4 overblijfouders, zodat de grote kinderen in de hal kunnen eten en de kinderen van groep 1, 2 en 3 in de kleuterhal. Na het eten is er een ouder beschikbaar om bv. bij de jongsten een activiteit aan te bieden, de anderen kunnen buiten toezicht houden en Laura houdt de administratie bij.


Geef uw kind in de broodtrommel mee, wat het thuis ook zou eten ! Doe er bij voorkeur geen snoep er in. Er wordt zoveel mogelijk in de gaten gehouden of uw kind ook echt alles op heeft. Wilt u ervoor zorgen dat de naam van het kind op het lunchpakket staat. Wij vragen u om geen pindakaas of hazelnootpasta op brood te doen, dit in verband met allergieën.

De kosten voor het overblijven zijn €16,00 voor een “tienrittenkaart”. Hierop wordt vermeld wanneer het kind is overgebleven en of er betaald is. Per keer zijn de kosten €2,00 per kind. Vanaf 1 oktober 2016 mogen we op school geen kasgeld meer hebben. Dat betekent dat alle overblijfkaarten betaald gaan worden middels een factuur. Maandelijks gaat u een factuur ontvangen, per mail. De factuur wordt u toegestuurd door Stichting Kinderopvang Vianen. Er zijn alleen 10-ritten kaarten te koop. Wanneer uw zoon/dochter slechts zelden overblijft, moet u toch een (10-ritten)kaart kopen. Als die na groep 8 nog niet vol is, wordt het restant gecrediteerd.

U kunt uw kind inschrijven voor het overblijven middels een formulier dat u kunt inleveren bij de leerkracht van uw kind of ingescand naar Stichting Kinderopvang Vianen kunt mailen.

Agenda

vrijdag 21 december - 12:00 uur Kerstvakantie tot zondag 6 januari

woensdag 9 januari: 8:30-09:15 uur koffiemomentje