Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg GGD Midden-Nederland

De GGD voor kinderen in het basisonderwijs.

 

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht ondersteunt en adviseert ouders, kinderen en jongeren bij het gezond opgroeien.

Daarom onderzoekt de GGD alle kinderen op verschillende leeftijden, om zodoende kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op tijd te signaleren.

De GGD werkt nauw samen met andere professionals die zich inzetten voor de gezondheid, groei en ontwikkeling van de jeugd.

Aan elke school is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een assistente JGZ.

De jeugdarts voor onze school is mevr. Mirjam Wouters. Zij is bereikbaar bij de GGD Utrecht, 033-4600046

 

Gezondheidsonderzoeken

U krijgt als ouder van ons bericht als uw kind aan de beurt is voor onderzoek. De standaard preventieve onderzoeken vinden plaats op school. In principe is het eerste onderzoek in de basisschoolleeftijd het onderzoek in groep 2, daarna in groep 7.

Na het onderzoek wordt u schriftelijk geïnformeerd over de bevindingen.

Hierbij staat ook vermeld of er nog een vervolgafspraak wordt aangeboden met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. U krijgt dan een uitnodiging om samen met uw kind naar het spreekuur te komen.

De GGD verwijst als dat nodig is door naar de huisarts of andere instanties.

 

Spreekuur jeugdarts/jeugdverpleegkundige

De spreekuren vinden plaats op de GGD locatie. Alle ouders en kinderen kunnen gebruik maken van het spreekuur. U kunt er terecht met vragen over de ontwikkeling of gezondheid van de kinderen of voor onderzoek of een gesprek.

U kunt gebruik maken van het spreekuur, als:

 U zelf vragen hebt over de ontwikkeling of gezondheid van uw kind.

 Het consultatiebureau aangeeft dat onderzoek of een gesprek gewenst is

 De leerkracht zich zorgen maakt, en in overleg met u een afspraak op het spreekuur voorstelt en dit doorgeeft aan de GGD.

 Het onderzoek op school aanleiding geeft tot extra onderzoek of een gesprek

In het eerste geval maakt u zelf een afspraak door te bellen met de GGD. In de overige drie gevallen ontvangt u een uitnodiging van de GGD.

 

Telefonisch spreekuur voor opvoed- en gezondheidsvragen

Heeft u een vraag over de opvoeding of de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u contact met de GGD opnemen van maandag t/m vrijdag tijdens kantoortijden. U wordt dan zo mogelijk dezelfde dag nog teruggebeld door een jeugdverpleegkundige. U kunt de GGD bereiken op telefoonnummer 033–4600046. De GGD biedt ook opvoedondersteuning via de e-mail: opvoedvragen@ggdru.nl en de mogelijkheid om te twitteren met de jeugdarts via @deschoolarts.

 

Vaccinaties DTP en BMR

De GGD voert het rijksvaccinatieprogramma uit, waarbij kinderen worden ingeënt tegen een aantal infectieziekten zoals bof, mazelen, rode hond, difterie, tetanus en polio. In het jaar dat uw kind negen jaar wordt, krijgt u een oproep om uw kind te laten vaccineren. Kinderen krijgen twee vaccinaties. De DTP prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond.

 

Wilt u meer weten? Voor meer informatie over het werk van de GGD of voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 033–4600046. Kijk ook eens op onze website:

www.ggdru.nl of mail naar jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl