Onze Visie

Onze Visie

Waar wij voor staan:

Samen op weg, verantwoordelijk en zelfstandig met respect voor elkaar.

Dit uitgangspunt vindt zijn neerslag in de onderwijskundige aanpak, waarbij zowel samenwerken als zelfstandig werken aangeleerd en bevorderd wordt.
Het vindt ook zijn neerslag in het pedagogisch klimaat, waar de nadruk ligt op het samen werken, samen spelen en het rekening houden met elkaar.

Het begrip verantwoordelijkheid krijgt op verschillende manieren inhoud:

 • Leerkrachten en kinderen gaan met zorg en respect met elkaar om, ongeacht de onderlinge  verschillen. In de dingen van alledag nemen zij zelf beslissingen: hoe plan ik mijn taak, wat ga ik eerst doen, welk werkje kies ik uit de kast.
 • We vinden het belangrijk dat de kinderen oog krijgen voor hun omgeving en leren meedenken over eigen verantwoordelijkheid daarbij. Van jongs af aan krijgen zij daarom taken in de verzorging van hun omgeving.
 • De kinderen worden tijdens hun basisschoolperiode steeds zelfstandiger. Een kleuter kiest zelf zijn of haar werk, pakt het materiaal en ruimt het daarna ook weer op. De leerkracht stimuleert het kind om zo overzichtelijk en gestructureerd mogelijk te werken en het werk af te maken.
 • De kinderen leren met elkaar samen te werken. In de kleutergroepen helpen ze elkaar bijvoorbeeld bij het aan en uitkleden bij de gymles. In de vrije spelmomenten ontwikkelt het individuele spel van de jonge kleuter zich tot samenspel.

Met plezier naar school gaan en er je eigen plekje kunnen vinden, zijn belangrijke voorwaarden om te kunnen leren. Aan die voorwaarden schenken wij veel aandacht. Natuurlijk draagt de manier van omgaan met elkaar het meest bij tot een school waar kind en ouders zich thuis voelen. Ook met de inrichting van het gebouw willen wij sfeer en warmte uitstralen en ieder kind een prettige en stimulerende speel- en werkomgeving bieden.

Wij geven kinderen zelf verantwoordelijkheid bij bijvoorbeeld:

 •     het leren lezen in de vorm van tutorlezen: kinderen zorgen voor wederzijdse competentie en zorgen voor werkmateriaal.
 •     het oplossen van een ruzie: stop – koel af – zeg wat je merkt – luister – ……….
 •     het gebruik van diverse ruimtes in de school
 •     het kiezen van werkzaamheden (Kieskast)
 •     weektaken

Activiteiten ter verbetering van het onderwijs
Op onze school wordt gewerkt met onderwijs op maat oftewel “adaptief onderwijs”.

Dit betekent dat we ons onderwijs zoveel mogelijk afstemmen op de behoeften en mogelijkheden van elk kind. We laten de kinderen weten dat we veel van hen verwachten, we willen dat ze hun best doen. Tegelijkertijd willen we dat elk kind met plezier naar school gaat, zich op zijn gemak voelt, vriendjes en vriendinnetjes maakt en een goede band met de leerkracht heeft. We willen kinderen ook leren goed en constructief samen te werken.

Veiligheid
Wij vinden het belangrijk dat er een prettig en veilig pedagogisch klimaat heerst op onze school, waar iedereen zichzelf durft en kan zijn en waarin zowel de kinderen, de leerkrachten als de ouders in een open transparante sfeer kunnen samenwerken en communiceren en elkaar kunnen stimuleren en inspireren. Ook willen we open staan voor ontwikkelingen in de samenleving en vernieuwingen in het onderwijs.

Om te komen tot een veilig en prettig pedagogisch klimaat, is het belangrijk dat we daar met elkaar voor gaan. Dit geven we invulling door:

 • Normen en waarden die wij hanteren
 • Duidelijke regels te stellen
 • De stop-methode te gebruiken
 • Als leerkracht rekening te houden met de drie psychologisch basisbehoeften; autonomie,relatie en competentie
 • Het creëren van een goede leeromgeving

Hover Box Element

Hover Box Element

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.