Rots en Water

Bij obs De Meester Vos stap je zelfbewust en zelfverzekerd de wereld in!
Ga je met ons mee?

Hoe leer je om je in een groep te gedragen en hoe lees je bij de ander af of hij/zij je eerlijk behandeld? Hoe weet je eigenlijk of je op iemand kunt rekenen?
Sociale vaardigheden zijn naast lezen, rekenen en taal een heel belangrijk onderdeel op onze school. We werken hiervoor met een psychofysieke sociale competentietraining, genaamd Rots en Water.

Wat is Rots en Water?
Al spelenderwijs en via fysieke oefeningen worden sociale-communicatie-en confrontatievaardigheden aangeleerd bij onze kinderen. Alle groepsleerkrachten zijn gecertificeerd en bevoegd om de Rots en Water-lessen te geven. We leggen zo een basis die bijdraagt aan het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Kiezen voor bewegen en leren
Onze school heeft bewust gekozen voor Rots en Water. Wij hebben ondervonden dat kinderen zich beter kunnen concentreren en meer plezier krijgen in de leerstof als ze tussendoor de mogelijkheid krijgen om te bewegen. Wij hebben extra beweegmomenten om dat te stimuleren en gebruiken energizers (korte spelletjes en oefeningen) tussen de lessen in.

Zelfbewust en zelfverzekerd de wereld in
Uw kind ontdekt de kracht en energie van het eigen lichaam en leert deze op een juiste manier in zetten. Wij willen de kinderen stimuleren om een zelfbewust mens te worden die gelooft in zijn eigen kracht en zijn eigen mogelijkheden. En dat zij leren competent te zijn om met andere kinderen (mensen) samen te spelen, samen te werken, samen te communiceren en samen te leven in een multiculturele samenleving.

Visie
Het programma van Rots en Water past goed bij de werkwijze van onze school. U ziet dat terug in onze visie: Wij vinden het belangrijk  dat kinderen zich veilig en prettig voelen op onze school en dat ze zichzelf mogen en kunnen zijn. Ook vinden wij het belangrijk dat de kinderen leren respectvol om te gaan met elkaar en met de medemens.

Meer informatie over Rots en Water kunt u hier vinden: https://www.rotsenwater.nl/