Snappet

Snappet

Sinds 2017 werken de groepen 4-5-6-7 en 8 op Snappet.

Via dit onderwijsplatform krijgen zij de vakken rekenen, taal en spelling aangeboden. Na een instructie van de leerkracht gaan zij zelfstandig aan de slag met het maken van de basisopgaven.

Als deze gemaakt zijn gaan de kinderen ‘in de plus werken’, dit houdt in dat zij adaptief opgaven aangeboden krijgen die passen bij hun niveau. Het programma past dit niveau constant aan, zodat de kinderen zichzelf ontwikkelen en zichzelf zien groeien.

Ook voor vakken als automatiseren, woordenschat en begrijpend lezen wordt gebruik gemaakt van lessen binnen Snappet.

In de groepen 4 t/m 6 werken de kinderen op een Snappet tablet of een eigen device. In de groepen 7 en 8 werken de kinderen op een Chromebook.