Sportieve activiteiten

Sportieve activiteiten

Gymnastiek

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen krijgen gymles van hun eigen leerkracht of de vakleerkracht in de gymzaal naast de school. Tijdens de lessen dragen de kinderen een korte broek met T-shirt of een gympak. In de groepen 3 t/m 8 zijn gymschoenen verplicht. Gymmen op blote voeten veroorzaakt en verspreidt voetwratten en voetschimmels. Vandaar deze regel. Op sokken of kousen gymmen is vragen om ongelukken. Ook dat mag dus niet. Laat de kinderen geen sieraden of horloges meenemen naar de gymles i.v.m. kwijtraken en veiligheid. Wanneer er niet meegedaan kan worden aan de gymlessen, moet u dit aan de leerkracht vertellen of uw zoon of dochter een briefje meegeven.

De groepen 1 en 2 hebben elke dag bewegingsonderwijs op het rooster staan. Met goed weer spelen de kleuters op het schoolplein met allerlei materiaal. Er kunnen ook spellessen buiten gegeven worden. Kinderen zijn zo spelenderwijs bezig met het leren omgaan met anderen (delen met andere kinderen), afspraken maken (op je beurt wachten) en zelf (kleine) problemen op te lossen (wanneer de leerkracht er niet steeds naast staat). Bij slecht weer gymmen we in de kleuterspeelzaal. Daarbij geven we spellessen of gebruiken we groot materiaal (zoals de klimtoren, glijbaan, kast, ladder) en klein materiaal zoals blokjes, touwtjes, ballen en hoepels. Kleuters gymmen in een hemd en onderbroek (of in gymkleding) en op gymschoentjes (liefst zonder veters of elastiek i.p.v. de veters).

 

Sportdag gr. 8

Voor groep 8 wordt er in juni een “Olympische dag” georganiseerd. In de nieuwsbrief kunt u de juiste datum lezen. De inhoudelijke organisatie ligt bij de vakleerkrachten lichamelijke oefening die aan de Viaanse scholen verbonden zijn.

 

Schooljudo

Vanaf 2020 werken wij op de Meester Visschool met een driejaarlijks Schooljudo aanbod op onze school. De lessen worden gegeven in een blok van 8 weken per jaar.

Dit jaar op woensdagen voor groep 3 t/m 8 en op donderdagen voor groep 1 en 2.

De judolessen worden verzorgd door een Entertrainer (zo wordt een judoleraar van Schooljudo genoemd). De Entertrainer leert de kinderen en het docententeam over de Schooljudo-waarden: vertrouwen, samenwerken, respect, beheersing, weerbaarheid, discipline en plezier. Plezier is de katalysator en het FUNdament van alle andere waarden.

Dit jaar staat de eerste waarde “vertrouwen” centraal. Met echte judomatten en complete Schooljudo-pakken toveren we de speelzaal om tot een dojo en zorgen we voor een totaalbeleving. Albertine Los, collega van Werelds, komt de lessen geven.

Niet alleen op de mat wordt er gewerkt aan de Schooljudo-waarden. In de klas maken de leerkrachten gebruik van “interactieve waardenposters”.

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een digitale leeromgeving. Hierin staan leuke beweeglessen, praatplaten en filmfragmenten van Disneyfilms die ervoor zorgen dat waarden tot leven komen in de klas en op het schoolplein.

Wat is Schooljudo dan precies?

Schooljudo helpt docenten al 14 jaar bij het creëren van een veilige en fijne sfeer. Met de overtuiging dat dit de basis vormt om iedere klas en ieder kind (letterlijk) in zijn of haar kracht te zetten. Dit wordt gedaan door een eeuwenoude filosofie van judo via een vernieuwende en speelse methodiek de gymzaal en klas in te brengen. Zo wordt er een belangrijke bijdrage geleverd aan de fysieke, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van een kind. Én aan de groepsdynamiek van een klas. Meer info vind je op www.schooljudo.nl. De waarden van schooljudo komen overeen met de waarden van Rots en Water.

Rots en Water

Rots en Water is een psychofysieke sociale competentietraining die goed past bij onze school.  

Wij willen insteken, zoals in Rots en Water is omschreven, op het ontdekken van de kracht en energie van het eigen lichaam en deze op een juiste manier in zetten. Wij willen de kinderen stimuleren om een zelfbewust mens te worden die gelooft in zijn eigen kracht en zijn eigen mogelijkheden. En dat zij leren competent te zijn om met andere kinderen(mensen) samen te spelen, samen te werken, samen te communiceren en samen te leven in een multiculturele samenleving. 

 Door Rots en Water in te zetten, willen we het welbevinden, de betrokkenheid, communicatie- en sociale vaardigheden van kinderen vergroten. 

Rots en Water helpt kinderen hun gedragsrepertoire uit te breiden. 

Kinderen leren: 

  • Te vertrouwen op hun lichaam en kwaliteiten 
  • Te vertrouwen op hun emotie en intuïtie 
  • Te kiezen vanuit kracht 
  • Open te staan voor verandering 
  • Vast te houden aan hun dromen normen en overtuigingen  

Concreet betekent dit dat kinderen gaan nadenken over: 

  • Vertrouwen in zichzelf en anderen 
  • Hun rol in contact met anderen 
  • Het effect van hun eigen gedrag 
  • Hun houding en lichaamstaal 
  • Andere manieren om te reageren