Trots en dankbaar

Trots en dankbaar

Onze leerlingen, ouders en collega’s hebben onlangs deelgenomen aan de tweejaarlijkse tevredenheidspeiling binnen O2A5.  

De informatie uit de peiling gebruiken wij om ons onderwijs continu te verbeteren.  

Er zijn mooie scores behaald en er is waardevolle feedback gegeven.  

Wij zijn trots op onze leerlingen, ouders en collega’s en dankbaar voor de fijne samenwerking. 

Wij kunnen u vertellen dat onze leerlingen OBS Meester Vos gemiddeld een 8,9 geven!