Vakanties

Vakanties

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2019-2020

Zomervakantie t/m vrij 30 augustus 2019

Herfstvakantie 21 oktober 2019 – 25 oktober 2019

Kerstvakantie 23 december 2019 – 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie 24 februari 2020 – 28 februari 2020

Vrijdag 10 april 2020 – Goede Vrijdag

Maandag 13 april 2020 – 2e Paasdag

Meivakantie 27 april 2020 – 8 mei 2020

Hemelvaart 21 mei t/m 22 mei 2020

Tweede pinksterdag 1 juni 2020

Zomervakantie 20 juli 2020 – 28 augustus 2020

 

 

Beleid extra verlof

Steeds meer ouders willen buiten de normale schoolvakanties op reis gaan. U zult begrijpen dat dit voor de school veel problemen oplevert. Wij werken met een leerprogramma dat gebaseerd is op het aantal dagen, dat een leerling normaal op school doorbrengt. Bovendien is ieder kind van 5 jaar leerplichtig en men overtreedt de leerplichtwet wanneer men een kind van school houdt zonder toestemming.

In principe wordt buiten de vastgestelde vakanties geen verlof toegekend. De leerplichtwet kent een beperkt aantal redenen op grond waarvan ouders vrijstelling voor hun kind(eren) kunnen aanvragen. Deze zijn:

  • Extra vakantieverlof
  • Gewichtige omstandigheden
  • Vervulling van plichten wegens godsdienst – of levensovertuiging.

Aanvragen van een verzoek tot extra vakantieverlof kan alleen indien:

  • uw werkgever u geen vakantie kan geven tijdens de schoolvakanties van uw kind(eren).
  • de aard van uw beroep geen vakantie toelaat tijdens de schoolvakanties.

U kunt van deze regeling maar één keer per schooljaar gebruik maken. Dit betekent dat extra vrije dagen voor een lang weekend, een tweede vakantie (wintersport) of een langdurig bezoek aan familie in het buitenland géén redenen zijn om vrijstelling te vragen, respectievelijk te verlenen. Neem altijd vooraf contact op met de directeur en vraag deze naar de benodigde informatie. Dit om teleurstellingen te voorkomen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.leerplicht.net.