Vakanties

Vakanties

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2021-2022

Zomervakantie 202119-07-2021 t/m 27-08-2021
Herfstvakantie18-10-2021 t/m 22-10-2021
Kerstvakantie27-12-2021 t/m 07-01-2022
Voorjaarsvakantie28-02-2022 t/m 04-03-2022
Goede Vrijdag en Pasen15-04-2022 t/m 18-04-2022
Meivakantie25-04-2022 t/m 06-05-2022
Hemelvaart26-05-2022 t/m 27-05-2022
Pinksteren06-06-2022
Zomervakantie11-07-2022 t/m 19-08-2022

 

vakanties en vrije dagen schooljaar 2020-2021

Zomer 20-07-2020 t/m 28-08-2020

Herfst 19-10-2020 t/m 23-10-2020

Kerst 21-12-2020 t/m 01-01-2021

Voorjaar 22-02-2021 t/m 26-02-2021

Goede Vrijdag en Pasen 02-04-2021 t/m 05-04-2021

Meivakantie 26-04-2021 t/m 07-05-2021

Hemelvaart 13-05-2021 t/m 14-05-2021

Pinksteren 24-05-2021

Zomer 19-07-2021 t/m 28-08-2021

Paardenmarkt woensdag 7 oktober – studiedag

vrijdag 4 december 2020 leerlingen 12.00 uur uit

vrijdag 18 december 2020 leerlingen 12.00 uur uit

 

Maandag 26-10-2020 Studiedag

Woensdag 02-12-2020 Studiedag

Vrijdag 19-02-2021 Studiedag

Woensdag 23-06-2021 Studiedag

Vrijdag 16 juli 2021 leerlingen 12.00 uur uit

 

Beleid extra verlof

Steeds meer ouders willen buiten de normale schoolvakanties op reis gaan. U zult begrijpen dat dit voor de school veel problemen oplevert. Wij werken met een leerprogramma dat gebaseerd is op het aantal dagen, dat een leerling normaal op school doorbrengt. Bovendien is ieder kind van 5 jaar leerplichtig en men overtreedt de leerplichtwet wanneer men een kind van school houdt zonder toestemming.

In principe wordt buiten de vastgestelde vakanties geen verlof toegekend. De leerplichtwet kent een beperkt aantal redenen op grond waarvan ouders vrijstelling voor hun kind(eren) kunnen aanvragen. Deze zijn:

  • Extra vakantieverlof
  • Gewichtige omstandigheden
  • Vervulling van plichten wegens godsdienst – of levensovertuiging.

Aanvragen van een verzoek tot extra vakantieverlof kan alleen indien:

  • uw werkgever u geen vakantie kan geven tijdens de schoolvakanties van uw kind(eren).
  • de aard van uw beroep geen vakantie toelaat tijdens de schoolvakanties.

U kunt van deze regeling maar één keer per schooljaar gebruik maken. Dit betekent dat extra vrije dagen voor een lang weekend, een tweede vakantie (wintersport) of een langdurig bezoek aan familie in het buitenland géén redenen zijn om vrijstelling te vragen, respectievelijk te verlenen. Neem altijd vooraf contact op met de directeur en vraag deze naar de benodigde informatie. Dit om teleurstellingen te voorkomen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.leerplicht.net.