Schooltijden

Schooltijden

De volgende schooltijd is voor alle groepen gelijk: van 8.30 – 12.00 uur en van 13.00 -15.00 uur.

Op woensdag hebben alle groepen les van 8.30 – 12.30.

Op vrijdag hebben de groepen 1 t/m 4 les van 8.30 Р12.00 uur