Praktische informatie

OBS Meester Vos is onderdeel van Stichting O2A5. Deze stichting is verdeeld in 5 clusters. Cluster Vianen-Zederik is één van deze clusters en daar hoort OBS Meester Vos bij.

Continurooster

Wij werken met een continurooster van 8.30 – 14.15 uur. De kinderen eten met de leerkracht op school.

Gym

De kleuters bewegen elke dag. De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben twee keer in de week gym, waarvan één keer in de week van een vakleerkracht. De gymzaal is in Dorpshuis De Biezen.

Bibliotheek

We hebben een uitleenpunt van Bibliotheek Lek en IJssel in school. De kinderen kunnen elke week boeken lenen.

Communicatie

Onze communicatie verloopt voornamelijk via Parro. Middels deze app ontvangt u weekberichten van de groep, nieuwsbrieven van school en kunt u inschrijven voor oudergesprekken. Via deze weg is het ook mogelijk om direct in contact komen met de leerkracht van uw kind. U kunt uiteraard ook per e-mail of telefoon contact opnemen.