Onze ouders

Gesprekken (Betrokkenheid van ouders bij het leerproces) 

De betrokkenheid tussen school en ouders is belangrijk voor onze school en voor de ontwikkeling van onze kinderen. Met een intensieve samenwerking tussen ouders en leerkracht komt uw kind het best tot leren. Op OBS Meester Vos betrekken wij daarom de ouders actief bij de ontwikkeling van het kind. Er worden regelmatig gesprekken gevoerd. In november vinden de gesprekken rond de sociaal-emotionele ontwikkeling plaats en in februari en juli de rapportgesprekken. Deze gesprekken worden gevoerd met het kind, de ouders en de leerkrachten. Hierin wordt met het kind gesproken over wat het wil bereiken in de komende periode.  

Voor kinderen in groep 4 is de aanwezigheid van de kinderen optioneel. Kinderen vanaf groep 5 worden bij de gesprekken verwacht.  

Ouderraad 

Naast een gezamenlijke betrokkenheid bij de ontwikkeling van uw kind, zijn ouders ook bij andere zaken betrokken. De ouderraad is er daar één van. De leden komen eens in de twee maanden bij elkaar. Daarbij zijn ook twee teamleden aanwezig.  Alle feesten en evenementen worden gedurende het schooljaar doorgenomen en ingeroosterd. Ieder lid krijgt een werkgroep toebedeeld. Van elke activiteit is een draaiboek inclusief evaluaties aanwezig op school.  De ouderraad verstuurt per schooljaar facturen voor de vrijwillige ouderbijdrage. Hiervan betaalt de ouderraad onder andere het schoolreisje voor groep 1 t/m 7 en het kamp voor groep 8. Deze bijdrage wordt op het rekeningnummer van de ouderraad overgemaakt.