Onze Visie

Samen op weg, verantwoordelijk en zelfstandig met respect voor elkaar.

Jaarplanning

Voor de kalender van schooljaar 2019-2020 verwijzen wij u naar Social Schools.

Schoolgids

Bekijk onze schoolgids 2019-2020.

Inschrijven

Wilt u uw kind inschrijven?

U kunt een afspraak maken met Anthonette van Putten-de Jong voor een kennismakingsgesprek en rondleiding door onze school.

avanputten@o2a5.nl

Welkom bij Meester Vos

Op deze site vindt u allerlei informatie over ons onderwijs.

Enkele trefwoorden: zelfstandig werken, samenwerken en verantwoordelijkheid. We werken opbrengstgericht met aandacht voor het kind waar het even niet zo goed mee gaat, maar ook met aandacht voor de excellente leerling in onze plusarrangementen. Nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens langs voor meer informatie en een rondleiding. Wij wensen u veel plezier tijdens uw bezoek.

Op de openbare school is iedereen welkom. Uw eigen maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond hoort bij u en bij ons mag u zijn wie u bent. Onze school heeft geen levensbeschouwelijke achtergrond en verplicht u dus ook niet om u aan te passen. Op school creëren wij een veilige omgeving waar iedereen respect heeft voor de verschillen die er zijn tussen mensen onderling en kijken we met interesse om ons heen.

Stichting O2A5
Update Huisvesting

De noodlokalen op het kleuterplein zijn inmiddels door de drie scholen in gebruik genomen. Vanaf januari 2020 worden deze lokalen vervangen door een nieuwe tijdelijke schoolhuisvesting in het weiland naast onze school.

Op 16 en 17 september organiseert de gemeente Vijfheerenlanden twee inloopavonden om met inwoners in gesprek te gaan over de verkeersveiligheid voor de schoolgaande kinderen.

De eerste inloopavond is op maandag 16 september van 19.30 uur tot 21.30 uur bij De Keuken van Hoef en Haag. Naast het gesprek over hoe kinderen veilig van school naar huis kunnen gaan, is ook de planning van de bouw van de tijdelijke schoolhuisvesting in te zien.

Op 17 september zijn de inwoners van Hagestein welkom in dorpshuis De Biezen van 19.30 tot 21.30 uur. Bespreekpunten zijn de bereikbaarheid van de tijdelijke schoolhuisvesting en de verkeersveiligheid rondom de locatie. Ook kunt u de planning van de bouw van de nieuwe tijdelijke schoolhuisvesting inzien. Het gesprek zal ook gaan over het ontwikkelen van een visie voor het dorpshart in Hagestein.

obs Meester Vos Maakt deel uit van stichting O2A5.

image

Meer informatie over onze school: