Onze school

Daar voel je je thuis

Openbare basisschool Meester Vos is de school in Hagestein voor kinderen uit de gehele omgeving. We zijn een gezellige, veilige en positieve school. Je mag zijn wie je bent en de ander mag dat ook.  We hebben geen wachtlijst en we hebben altijd plek.

De slogan ‘Daar voel je je thuis!’ vat samen wat wij uit willen dragen en waar wij voor staan. Waar wij voor staan, is terug te vinden in het pedagogisch klimaat. Wij leggen de nadruk op samen werken, samen spelen en rekening houden met elkaar.  Onze schoolcultuur kenmerkt zich door positiviteit, veiligheid en openheid. 
We worden door ouders en kinderen omschreven met de volgende woorden: betrokken, betrouwbaar, gemoedelijk, warm, saamhorig, een fijne knusse sfeer, rustig, respectvolle omgang, spelen met vrienden, lief voor elkaar en fijne regels.
Je mag zijn wie je bent en de ander mag dat ook.

Rots en Waterschool

Wij zijn een erkende Rots en Waterschool. We houden van beweging, zowel fysiek als mentaal. Kinderen leren spelenderwijs en door middel van fysieke oefeningen sociale vaardigheden. Rots en Water is een psychofysieke sociale competentietraining die daarom goed past bij onze school.  Wij willen insteken, zoals in Rots en Water is omschreven, op het ontdekken van de kracht en energie van het eigen lichaam en deze op een juiste manier in zetten. Wij willen de kinderen stimuleren om een zelfbewust mens te worden die gelooft in zijn eigen kracht en zijn eigen mogelijkheden. En dat zij leren competent te zijn om met andere kinderen(mensen) samen te spelen, samen te werken, samen te communiceren en samen te leven in een multiculturele samenleving. Door Rots en Water in te zetten, willen we het welbevinden, de betrokkenheid, de communicatieve en de sociale vaardigheden van kinderen vergroten.  

Modern traditioneel onderwijsconcept

Modern en traditioneel onderwijs komen samen op onze school. We houden ontwikkelingen op onderwijsgebied nauwlettend in de gaten en gaan daar met elkaar kritisch over in gesprek. We staan open voor vernieuwingen mits dat ook verbeteringen zijn. Ons onderwijs sluit aan bij de onderwijsbehoeften van ieder kind. Wij geven kinderen het gevoel dat ze bijzonder zijn, dat ze zichzelf kunnen zijn en dat ze mogen vertrouwen op ons maar vooral op zichzelf. Wij volgen de ontwikkeling van ieder kind zorgvuldig. Wij maken daarom intensief gebruik van moderne leermiddelen.