Schooltijden

Schooltijden

De volgende schooltijd is voor alle groepen gelijk: maandag t/m vrijdag van 8.30 – 14:15 uur

Op woensdag zijn groep 1 en 2 vrij..